Menu Sluiten

Ondersteuning

Als jeugdraad treden wij onder andere op als schakel tussen de Wichelse jeugd(verenigingen) enerzijds, en het gemeentebestuur en gemeentelijke diensten anderzijds. Hieronder vind je enkele tips die van pas kunnen komen als jullie rechtstreeks contact willen opnemen met de gemeentelijke diensten.

Wensen jullie over sommige zaken meer info, ontbreken er nog zaken, … geef ons een seintje en we proberen deze pagina aan te vullen.

Hoe een probleem melden aan de gemeente?

Waar kunnen jullie terecht voor het melden van problemen in verband met jullie terreinen, lokalen, …?

Op de site van de gemeente is er een pagina waar allerhande zaken gemeld kunnen worden. Wanneer dat formulier ingevuld wordt, komt de melding in een centraal systeem te staan waarna de melding naar de verantwoordelijke persoon gestuurd wordt binnen de gemeente.
De gemeente raadt aan om meldingen zo veel mogelijk via die weg te doen.

Het formulier vind je hier:
https://www.wichelen.be/algemeen/meldingskaart

Aangezien we uit ervaring weten dat het belangrijk is om het formulier zo gestructureerd mogelijk in te vullen, hebben we enkele tips opgelijst.

  • Je maakt best een nieuwe melding voor elk apart probleem. Maak bijvoorbeeld een aparte melding voor glasbreuk en een vochtprobleem.
  • Voeg in de beschrijving de naam van jouw vereniging toe. Bv. “[Chiro Wichelen] Onderwerp van onze melding”.
  • Vul de toelichting zo nauwkeurig mogelijk in. Vermeld wanneer het mankement een gevaar vormt voor jullie leden of leiding, of wanneer de inbraakveiligheid in het gedrang komt. Dit zorgt er voor dat jullie melding voorrang kan krijgen. Een kapot slot zou bijvoorbeeld voorrang moeten krijgen op een kapot stopcontact.
  • Voeg bij de toelichting opnieuw toe over welke jeugdvereniging het gaat.
  • Voeg indien mogelijk ook enkele foto’s toe als bijlage.
  • De indiener kan zijn naam opgeven, maar geef bij voorkeur een algemeen e-mailadres van de vereniging op. Op die manier kan alle communicatie op dezelfde manier verlopen. Wanneer een antwoordmail ontvangen wordt kunnen jullie dan intern met elkaar communiceren.
  • Normaal ontvangen jullie onmiddellijk een bevestigingsmail. Indien gewenst kan deze nog eens extra geforward worden naar de jeugddienst: jeugddienst@wichelen.be.

Belangrijke diensten die van pas kunnen komen

Iets melden

Voor allerhande meldingen naar de gemeente toe.
Formulier iets melden…

Vrijetijdsdienst

Voor alle vragen waar je nergens anders mee terecht kan of als je niet weet waar naartoe.

Aanvragen bij gemeente

Technische dienst

Jan Billiet – Ploegbaas

Politie

Bart De Winne – Jongereninspecteur

Politiezone Laarne Wichelen Wetteren

Brandweerpost Wichelen

Overnachtingen jeugdlokalen, controle evenementlocaties, brandpreventie …

Eric Trogh – Brandweercommandant

Drugpreventie

Christophe Vanhuyse